Oprogramowanie jako usługa. Jak działa model SaaS?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Korzystanie z systemów Saas, czyli oprogramowania jako usługi, zyskuje coraz większą popularność i obejmuje coraz szersze gałęzie działalności gospodarczej. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy pozbyć się odpowiedzialności związanej z instalowaniem, dbaniem o optymalne funkcjonowanie oprogramowania czy o jego aktualizacje.

SaaS – idealne rozwiązanie chmurowe dla przedsiębiorców

Prowadzenie działalności wiąże się z wieloma obowiązkami, zaangażowaniem dużych nakładów uwagi, czasu oraz z przeznaczeniem niemałych środków na nieustanny rozwój. Przy takim nakładzie pracy, samodzielna i regularna dbałość o oprogramowanie dla naszego biznesu stanowi wielkie wyzwanie. 

Tradycyjnie większość oprogramowania była, i często nadal jest, dostarczana w postaci plików instalacyjnych, a użytkownik lub administrator ładował je na swój własny sprzęt. W cyfrowej rzeczywistości wszystko ulega jednak bardzo szybkim zmianom i modyfikacjom. W miarę jak przez ostatnie lata rosły standardy webowe, dostęp do sieci stał się jeszcze bardziej powszechny i bezproblemowy. 

W obrębie przeglądarek prowadzono szereg udoskonaleń, podejście do obsługi oprogramowań zmieniło się. Niedawno wiele firm zaczęło oferować swoim klientom zwrot w myśleniu, przechodząc od faktycznego sprzedawania kolejnych wersji oprogramowania, do udostępniania go przez Internet, opierając się o jakieś zewnętrzne centrum danych. 

SaaS (“Software as a Service”), czyli oprogramowanie w postaci usługi, jest bardzo zbliżone do korzystania z usług aplikacyjnych, gdzie dostawca hostuje oprogramowanie klienta i dostarcza je zatwierdzonym użytkownikom końcowym przez Internet. 

W modelu SaaS dostawca zapewnia klientom sieciowy dostęp do pojedynczej kopii aplikacji stworzonej przez dostawcę specjalnie do dystrybucji SaaS. Kod źródłowy aplikacji jest taki sam dla wszystkich klientów, a po wydaniu nowych funkcji lub funkcjonalności są one im udostępniane. W zależności od umowy dotyczącej poziomu usług dane klienta dla każdego modelu mogą być przechowywane lokalnie, w chmurze lub zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Przedsiębiorstwa mogą integrować aplikacje SaaS z innym oprogramowaniem za pomocą interfejsów. Na przykład firma może napisać własne narzędzia programowe i korzystać z interfejsów API dostawcy SaaS, aby zintegrować te narzędzia z ofertą SaaS. Specjalne, oddzielne rozwiązania SaaS możemy znaleźć między innymi do zarządzania sprzedażą, finansami, zasobami ludzkimi czy do księgowości. Do najbardziej popularnych systemów należą Salesforce, SAP, Intuit czy Microsoft.

Zalety SaaS

Oprogramowanie jako usługa eliminuje potrzebę instalowania i uruchamiania aplikacji na własnych komputerach lub we własnych centrach danych. Odchodzą przy tym także koszty zakupu, udostępniania i konserwacji sprzętu, a także licencjonowania, instalacji i pomocy technicznej oprogramowania. Jakie inne zalety ma Saas?

1. Przewidywane płatności

Przechodząc na takie abonamentowe korzystanie z oprogramowania możemy przekształcić koszta na stałe wydatki operacyjne, a dzięki temu mieć bardziej przewidywalny budżet.

2. Automatyczne aktualizacje

Zamiast kupować nowe oprogramowanie, klienci mogą w pełni polegać na dostawcy SaaS, który automatycznie przeprowadza aktualizację i dba o zarządzanie poprawkami. Oddelegowanie tych obowiązków zewnętrznej firmie znacząco zmniejsza obciążenie wewnętrznego personelu IT.

3. Łatwa dostępność i trwałość

W związku z tym, że dostawcy SaaS dostarczają aplikacje przez Internet, użytkownicy mogą uzyskać do nich dostęp z dowolnego urządzenia i lokalizacji z dostępem do Internetu.

4. Personalizacja

Dużą zaletą aplikacji SaaS jest wspomniany wcześniej fakt, że można dostosowywać je i integrować z innymi aplikacjami biznesowymi, zwłaszcza tymi, które oferuje wspólny dostawca oprogramowania.

Mimo wielu zalet, system SaaS to technologia, która wciąż budzi pewne obawy. Za największą wadę uznaje się całkowitą zależność od Internetu, który mimo wszystko nadal bywa zawodny.

Jako największa obawa pojawia się z kolei najczęściej wątpliwość związana z powierzeniem dystrybutorowi usługi wszystkich ważnych danych firmy. Wydaje się jednak, że coraz prężniej rozwijające się prawa dotyczące przestrzeni cyfrowej oraz zabezpieczenia przed cyberprzestępstwami wkrótce powinny rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zdj. główne: Christina @ wocintechchat.com/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*